הצהרת בריאות שיעור גלישה
נא מלא/י את כל השדות

  שאלון הצהרת בריאות:

  האם הנך יודע/ת לשחות?

  מחלות רקע:

  אפילפסיה

  אירוע מוחי

  סוכרת

  מחלות לב/כלי דם

  טרשת נפוצה

  פרקים

  האם הנך בהריון?

  האם הנך חולה כרגע במחלה כלשהי?

  פרט:

  הפרעות/מגבלות בריאותיות/אלרגיות שלא פורטו לעיל?

  פרט:

  הנני מאשר שימוש בתמונות המצולמות ע"י בית הספר. השימוש בתמונות יעשה באופן שלא יפגע בצנעת הפרט
  כןלא

  אני מעוניין לקבל עדכונים ומידע פרסומי ממשה פרץ בית ספר לגלישה
  כןלא

  אני הח"מ מצהיר שכל תשובותיי הנ"ל נכונות ומלאותכן